top of page

LIV JONES

MAE LIVIA JONES YN DYLUNYDD SET A GWISGOEDD, SYDD HEFYD YN HOFF IAWN O FOD YN GWNEUTHURWR AM BERFFORMIO. MAE HI WEDI’I LLEOLI YN DE CYMRU, CAERDYDD.

TRWY FOD YN SIARADWR CYMRAEG RHUGL, MAE GANDDI ANGERDD AM YR IAITH AC EISIAU PARHAI I ARDDANGOS HWN TRWY EI WAITH O FEWN BERFFORMIO. MAE HI YN ANGERDDOL IAWN AM ARDDANGOS YR HOLL DIWYDIANT THEATR, O BOB AGWEDD YR ADRANNAU, I’R GENHEDL NESAF. MAE HI YN CREDU Y MAE HWN YN BWYSIG IAWN, ER MWYN SICRHAU BYDDEN NHW YN CAEL POB CYFLE SYDD AR GAEL, AR EI DOORSTEP.

MAE LIVIA JONES WEDI GRADDIO O COLEG BRENHINOL CERDD A DRAMA CYMRU BA(HONS) A MAE HI YN GYFFROUS I FOD YN RHAN O'R DYWIDIANT, LLE BYNNAG A BYDD HWN YN CYMRYD HI.

_________________________

LIVIA JONES IS  SET AND COSTUME DESIGNER, WHO ALSO ENJOYS BEING A MAKER FOR PERFORMANCE. SHE IS BASED IN SOUTH WALES, CARDIFF. THROUGH BEING A FLUENT WELSH SPEAKER, SHE HAS A PASSION FOR THE LANGUAGE AND THEREFORE EXPRESSING THIS THROUGH HER WORK IN PERFORMANCE. SHE IS VERY PASSIONATE ABOUT EXPRESSING THE WHOLE THEATRE INDUSTRY FROM ALL ASPECTS OF THE DEPARTMENTS TO THE NEXT GENERATION, DUE TO HER BELIEVING ITS IMPORTANT TO GIVE THEM ALL THE OPPORTUNITIES THAT ARE OUT THERE ON THEIR DOORSTEP.

LIVIA JONES IS RECENT ROYAL WELSH COLLEGE OF MUSIC AND DRAMA BA(HONS) GRADUATE WHO IS EXCITED TO BE PART OF THE INDUSTRY, WHEREVER THIS MAY TAKE HER.

267906287_4668342389870503_98533276304446197_n.jpg
CV
bottom of page