top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

IE IE IE

Project type

Theatre

Date

Feburary 2024

Location

The Sherman Theatre, Cardiff

Role

SET AND COSTUME DESIGNER

COMPANY

THEATR GEN

★★★★ "Theatr Genedlaethol Cymru has given us hope for a better theatrical future for Wales, and now it’s giving us hope for a more empathetic and kind one too." Buzz Magazine

"Gogoneddus oedd clywed pobl ifanc yn siarad yn groyw... yn ddewr a gyda gonestrwydd." BBC Radio Cymru

"[Eleri Morgan is] a warm and empathetic performer" The Welsh Agenda

"Archwiliad doniol, heriol a phwysig o gydsyniad ... nid yw’n or-ddrwm, or-ffraeth nag or-ddifrifol – mae’n berffaith!" Arts Scene Wales


Mae dau berson ifanc yn ffansio’i gilydd. Mae ‘na ddau arall sy’n ffansio’i gilydd ‘fyd.
Mae’r ddau bâr yn dilyn llwybrau eithaf tebyg wrth i’w perthynas ddatblygu. Tan i brofiad un fynd i gyfeiriad hollol wahanol.
Dyma ddarn o theatr pwysig am brofiadau bywyd go iawn pobl ifanc heddiw sy’n codi cwestiynau hanfodol am berthnasau iach, chwant a chaniatâd.


Two young people have a crush on each other. Another two fancy each other as well. Their stories are almost identical.
Until they’re really not.
This is an important piece of theatre about the real lived experiences of young people today that raises essential questions around healthy relationships, lust, and consent.

bottom of page