top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

SWYN

Project type

Theatre

Date

November 2023

Location

Llanelli

Role

ASSISTANT SET AND COSTUME

COMPANY

THEATR GEN

Dewch gyda Swyn ar siwrne trwy fyd natur…

O’r cwningod cyfeillgar i’r hwyiaid hwyliog, mae Swyn yn caru natur! Ond wrth iddi hi geisio chwarae gyda’r creaduriaid clen, mae ganddyn nhw eu syniadau eu hunain ar sut gael hwyl! Gyda help ambell i anifail arbennig ar hyd y ffordd, mae Swyn yn dysgu mai nid trwy arwain neu ddilyn eraill y mae gwneud ffrindiau, ond trwy ddathlu y pethau hynny sy’n gwneud bob un ohonom ni yn unigryw.

Join Swyn on a journey through nature…

From the bashful bunnies to the daring ducks, Swyn loves nature! She tries her best to get the curious creatures to join in her games, but they have their own ideas of fun! With the help of some new furry friends, Swyn learns that friendships are not made by following or leading others, but by celebrating the things that make us all unique.

bottom of page